Sunday, July 21, 2019

21 JULY 2019 BONUS TICKET

Ireland
Shamrock v UCD
Tip 1 @1.30

China
Shandong Taishan v Shenzhen Kaisa
Tip 1 @1.45 

Norway
Start v Hamkam
Tip 1X @1.25

ODDS 2.35